Deelnemers editie 2019

De geselecteerde kandidaten van het Social SportUp programma kregen gratis begeleiding, vorming, een workshop, acceleratiedag en promotiemogelijkheden, dankzij Sport Vlaanderen en de Sociale InnovatieFabriek.

SportAround
Sport geeft mensen een doel, kan helpen aan integratie, is belangrijk in de ontwikkeling en maakt deel uit van een gezonde levensstijl. Sportaround vzw wil in het bijzonder kinderen de kans geven om zich te ontwikkelen. Wekelijks komen een 800-tal kinderen sporten in een van de meer dan 30 naschoolse sportlessen, 2 omnisportclubs, verschillende pleintjes waar ze met de Sportkar staan enz. De organisatie wil de werking verder doordacht uitbouwen.

Sportpret 
Kinderen (3-9 jaar) uit het Antwerpse die opgroeien in een maatschappelijk kwetsbare situatie, worden door Sportpret vzw met open armen ontvangen. Sportpret organiseert sportdagen tijdens het schooljaar en tijdens de vakanties, activiteiten in een buurthuis, enz. Er is een uitgebreide samenwerking met lokale armoede-organisaties en lokale overheden. De club wil hun inkomstenmodel herdenken om opschaling te realiseren.

Move2Create
Deze creatieve praktijk uit Leuven laat volwassenen zichzelf en de ander ontdekken via dans en beweging. Menselijke groei en verbinding worden gerealiseerd aan de hand van creatieve workshops, projecten en trajecten op maat waarbij het creatieve proces van deelnemers steeds centraal staat. De organisatie wil nadenken over toekomstige partnerschappen en groeien op organisatorisch en financieel vlak.

Right2Score (R2S)
R2S wil jongeren ondersteunen en begeleiden door het creëren van gelijke participatiekansen via voetbal. Ze starten een gemeenschapsgericht voetbalaanbod voor (kwetsbare)jongeren in Gent met als doel onschatbare levensvaardigheden en hun kansen op een gunstig onderwijs- en arbeidsloopbaan te verhogen. Daarvoor werken ze strategische partnerschappen uit en finetunen ze hun programma en verdienmodel.

Xtra Time & Weerwerk
Xtra Time, de omnisportclub van vzw Weerwerk en De Sleutel, gebruikt sport als middel voor re-integratie van kansengroepen. Het aanbod en de activiteiten worden georganiseerd voor en door volwassen kansengroepen, met speciale aandacht voor mensen met een verslavingsgeschiedenis. Er is een vast gestructureerd programma maar ook een vrijwillig sportaanbod (vrije tijd) in de Gentse regio.
Daarnaast onderzoeken ze ook hoe je via sport en bewegen soft skills (attitudes en vaardigheden) kan trainen in functie van re-integratie op de arbeidsmarkt, wat resulteert in een specifieke testbatterij handenvol informatie over de (fysieke) haalbaarheid van een droomjob.

BBJJA
Deze geprofessionaliseerde sportclub biedt Brazliaanse Jiu Jitsu en Grappling aan op maat van kinderen, families (in steden). Ze creëren tewerkstelling in de sport vanuit hun eigen club en hebben een scholenwerking. Steeds staat empowerment via sport centraal. De organisatie staat voor de uitdaging om te groeien, qua financiering, activiteiten en personeel.

Urban Center Brussels
Urban Center Brussel is een thuishaven voor liefhebbers van hiphopcultuur. Ze stimuleren talentontwikkeling, uitwisselingen en evenementen en presenteren hiphop van Brusselse bodem. Daarnaast organiseren ze een educatief programma rond dans, muziek, beeldende & audiovisuele kunsten. Deelnemers delen de passie voor hiphop maar verschillen op het gebied van leeftijd, etnische achtergrond, opleidingsniveau en inkomen. Diversiteit is vanzelfsprekend. De organisatie wil groeien (binnen de Brusselse hiphop scene).

Sportclub Boezjeern
In deze omnisportclub uit Eeklo is iedereen welkom. Extra aandacht gaat naar wie het financieel, psychisch, fysiek of op sociaal vlak moeilijk heeft. De samenwerking tussen Wijkcentrum De Kring, Psychiatrisch Centrum Sint-Jan en Beschut Wonen De Wende maakt dat de club een uitgebreid aanbod heeft voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Het doel is om meer mensen op regelmatige basis te laten bewegen. Daarvoor wil de organisatie kritisch blijven kijken naar haar sportaanbod, ledenaantal, samenwerking, communicatie en het financieel plan.

WCU-Dance
Vzw WCU-Dance coacht jonge dans-, yoga- en sportinstructeurs om nieuwe trends te lanceren die jongeren motiveren om (terug) te bewegen, te sporten, te zingen en te dansen. Bovendien worden jongeren uit de jeugdzorg en kinderen in asielcentra ook betrokken, onder meer via een scholenwerking en festival. De organisatie wil de werking verbreden en uitbouwen.